Exercises, Intermediate

České názvy měsíců

Je tady nový rok – rok 2021. A abyste na něj byli dobře připravení, přečtěte si náš článek o tom, jak se jmenují jednotlivé měsíce v roce a co jejich název znamená.

Jména měsíců jsou hodně stará. Tyto jména pocházejí z praslovanštiny, tedy z prvního a společného jazyka Slovanů. Praslovansky mluvili lidé na začátku minulého tisíciletí, asi v období mezi lety 300-900 n. l. Naši předkové pojmenovali měsíce podle přírodních jevů, nebo sezónních prací, které byly pro každý měsíc typické. Některé názvy jsou specifické jen pro češtinu, např. leden a únor, některé jsou podobné ve více slovanských jazycích, např. květen.

Tak se na to pojďme podívat.

Leden

První měsíc v roce se jmenuje leden. Pro první měsíc je typická zima, sníh a led. Název leden je právě od slova LED.

Únor

Druhý měsíc v roce se jmenuje únor. Tento název je od slova „unořit“. Toto sloveso znamenalo v minulosti něco jiného než dnes. Dnes bychom použili sloveso „tát“. Únor tedy znamená měsíc tání nebo oblevy.

Březen

Třetí měsíc se jmenuje březen. Pro toto období je typické, že začínají rašit břízy. Název březen je podle stromu bříza.

Duben

Čtvrtý měsíc v roce je duben. A název duben má podobný význam jako měsíc březen. V tomto období začínají růst listy na dubu. Název duben je podle stromu dub.

Květen

Pátý měsíc je květen. V tomto období všechno kvete. Název květen je od slova květ / kvést.

Červen a červenec

Šestý měsíc v roce je červen. Sedmý měsíc je červenec. V tomto období je všude hodně červených jahod a třešní a taky hodně červů. Názvy červen a červenec je od červené barvy nebo od slova červ.

Srpen

Osmý měsíc je srpen. V tuto dobu se sklízí obilí. Na sklízení se používá srp. Název srpen je od slova srp.

Září a říjen

Devátý měsíc je září. Desátý měsíc je říjen. V tomto období je lesní zvěř – jeleni, srnci – v říji. To je doba, kdy se tato zvířata páří. Název září a říjen je od slova říje.

Listopad

Jedenáctý měsíc je listopad. V této době padá listí. Název listopad je od padání listí.

Prosinec

Dvanáctý měsíc je prosinec. Tento název je od slova „prosinoti“. Toto sloveso mělo v minulosti podobný význam jako dnešní sloveso „prosvítat“. Prosinec, měsíc, kdy slunce jen občas prosvítá/svítí mezi mraky.

Jména měsíců nám v češtině ukazují, jak žili naši předkové, a jak vnímali přírodu kolem sebe.

Cvičení

A. Odpovězte na otázky

 1. Kolik měsíců má jeden rok podle českého kalendáře?
 2. Ze kterého jazyka pochází názvy měsíců v češtině?
 3. Podle čeho pojmenovali naši předkové měsíce?
 4. Které měsíce mají název, který se používá jenom v češtině?

B. Spojte měsíc a slovo, ze kterého název měsíce pochází. (online verze)

leden                       srp

březen                     říje

duben                      led

květen                      list

červen                      dub

srpen                        prosvítit

říjen                          červ

listopad                    květ

prosinec                   bříza

C. Tajenka

 1. měsíc mezi dubnem a červnem
 2. měsíc před posledním měsícem v roce
 3. první měsíc v roce
 4. měsíc mezi červencem a zářím
 5. sedmý měsíc v roce
 6. měsíc po březnu
 7. měsíc před říjnem
 8. třetí měsíc v roce

Klíč

A: 1. 12 / 2. praslovanština / 3. podle přírodních jevů, nebo sezónních prací, které byly pro každý měsíc typické / 4. leden a únor

B: leden – led / březen – bříza / duben – dub / květen – květ / červen – červ / srpen – srp / říjen – říje / listopad – list / prosinec – prosvítat

C: Tajenka: kalendář