Jak na jazyky

Czech Alphabet 2 (VIDEO)

Second part of the Czech alphabet is released! You will learn everything about the Czech consonants.

Už nám vyšla druhá část o české abecedě! Naučíte se všecho o českých konsonantech.