Jak na jazyky

Pronunciation Practice for Beginners (VIDEO)

Are you maybe at the beginning of your Czech learning journey and wonder how to pronounce certain phrases? Or you just want to practice your pronunciation? Then this video is right for you! Let’s look at basic phrases and sentences you can use on daily basis.

Právě se začínáte učit česky a přemýšlíte, jak vyslovit nějaké fráze? Nebo si jen chcete procvičit výslovnost? Pak tohle video je právě pro vás! Pojďme se společně podívat na základní fráze a věty, které můžete používat na denní bázi.