Jak na jazyky

Syllables dy ty ny x di ti ni (VIDEO)

Do you know how to pronounce words like divadlo, tisíc or univerzita in Czech? Let’s find out in this video where Gabi will show you how to pronounce the syllables dy ty ny and di ti ni!

Víte, jak česky vyslovit slova jako divadlo, tisíc nebo univerzita? V našem novém videu vám Gabi dá odpověď a ukáže vám, jak správně vyslovit slabiky dy ty ny and di ti ni!